(( Hakikat dan Peranan Sebenar Manusia v2 ))

TUJUAN PENCIPTAAN MANUSIA

Bagi pembaca blog ini, mungkin ramai yang boleh menjawab tujuan sebenar penciptaan manusia. Akan tetapi, biarlah dijelaskan panjang sedikit supaya kita boleh memfokuskan terhadap tajuk ini.


Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepadaKu. Aku tidak mengkehendaki rezeki sedikitpun dari mereka dan Aku tidak mengkehendaki supaya mereka memberiKu makan. Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi Rezeki Yang Mempunyai Kekuatan lagi Maha Gagah. (( Surah 51, Adz-Dzaariyaat : Ayat 56-58 ))

Ya, manusia diciptakan untuk beribadah kepadaNya! Juga sebagai khalifahnya seperti firman Allah di bawah.


Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (( Surah 2, Al-Baqarah : Ayat 30 ))

Akan tetapi, kita dapat lihat manusia semakin lalai akan amanah ini. Masa hidup yang mereka gunakan, walaupun kuantitinya banyak, tapi kualitinya sangatlah sedikit (atau tiada langsung?). Tidakkah ia satu kerugian? Bahkan umat Islam sendiri pada hari ini sudah merugikan diri mereka setiap hari (termasuk ana) dengan perkara yang sangat meruntuhkan iman dan sentiasa merasakan ‘kekosongan’ dalam hidup mereka.


Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat-menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat-menasihati dengan kesabaran. (( Surah 103, Al-‘Ashr : Ayat 1-3 ))

Apakah rugi yang dimaksudkan dalam ayat-ayat surah tersebut? Bukanlah yang dibincangkan rugi harta, perniagaan atau apa jua sekalipun yang berbentuk material. Tetapi, rugi di akhirat, di mana orang-orang yang rugi itu akan dibalas dengan azab atas kelalaian mereka menunaikan tanggungjawab.